Najczęściej stosowane rodzaje faktur

Każdy przedsiębiorca musi odpowiednio dokumentować sprzedaż swoich produktów lub usług. Najczęściej w tym celu wystawiana jest faktura. Co jednak ważne, wyróżnić można kilka rodzajów faktur. Wśród nich wskazać trzeba na tradycyjną fakturę VAT, fakturę zaliczkową oraz na fakturę uproszczoną. Czym charakteryzują się te dowody księgowe?

Tradycyjna faktura VAT

W obrocie gospodarczym najczęściej stosowanym dokumentem księgowym potwierdzającym sprzedaż towaru lub usługi jest tradycyjna faktura VAT. Jest to dokument stosowany w przypadku sprzedaży towaru lub usługi przez podatnika VAT innemu podatnikowi VAT. Co ważne, wystawienie faktury VAT nie jest obowiązkowe w przypadku transakcji z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Dziś faktury VAT stosować można zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Pamiętać trzeba, aby zawsze wystawiane były w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji.

Faktura zaliczkowa

Nieco innym rodzajem faktury jest faktura zaliczkowa. Służy do dokumentowania zaliczek, zadatków i przedpłat. Faktura zaliczkowa wystawiana jest w przypadku otrzymania przynajmniej części zapłaty od nabywcy, przed dokonaniem sprzedaży i dostawy towarów lub usług.

Faktura zaliczkowa musi być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymało się zaliczkę. Musi być także wystawiona nie wcześniej niż 60. dnia przed otrzymaniem zaliczki. Po zakończeniu całej transakcji konieczne jest wystawienie faktury końcowej.

Faktura uproszczona

Trzeci często stosowany rodzaj faktury to Faktura uproszczona. Może być ona wystawiana jednak wyłącznie wówczas, kiedy wartość transakcji nie jest wyższa niż 450 zł brutto lub 100 euro brutto. Na fakturze uproszczonej musi znajdować się NIP nabywcy. Oznacza to, że ten rodzaj dokumentu nie może być stosowany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

To, co charakteryzuje fakturę uproszczoną, to fakt, że zawierać musi ona mniej danych w porównaniu z tradycyjną fakturą VAT. Najważniejsze, aby zawierała takie informacje jak data jej wystawienia i data sprzedaży, kolejny jej numer, dane sprzedawcy i nabywcy z numerami NIP, nazwa towaru lub usługi, kwota ewentualnego rabatu oraz kwota należności ogółem.

scroll to top