Ekran pojemnościowy a rezystancyjny

Kiedy kupujesz ekran dotykowy, nie zastanawiasz się, czy jest to ekran pojemnościowy, czy rezystancyjny. Jednak ekrany dotykowe obu typów są używane w przemyśle elektronicznym.

Jeśli zwrócisz uwagę, zauważysz różnicę między dwoma ekranami. W przypadku pojemnościowych ekranów dotykowych, jak na bardzo drogich smartfonach oraz tabletach, są bardzo czułe na najmniejszy dotyk. Ta cecha wyróżnia ekran pojemnościowy. Tymczasem rezystancyjne ekrany dotykowe mogą wymagać większego nacisku, a nawet użycia rysika, co może być niepożądane przez niektórych użytkowników. Powodem, dla którego każdy typ ekranu dotykowego reaguje tak różnie, jest zastosowana w nim technologia.

Jak działają rezystancyjne ekrany dotykowe?

Rezystancyjny ekran dotykowy zawsze był najczęściej stosowanym typem w elektronice przemysłowej. Można go przez to spotkać w wielu urządzeniach. Dzieje się tak głównie dlatego, że są tańsze w wykonaniu, a także łatwiejsze w użyciu w trudnych warunkach.

Jaka jest użyta technologia w tych ekranach?

Technologia opiera się na oporze, co oznacza nacisk wywierany na sam ekran. Ten rodzaj ekranu dotykowego składa się z dwóch bardzo cienkich warstw materiału, oddzielonych cienką szczeliną. Górna warstwa jest zwykle wykonana z przezroczystego poliwęglanu, podczas gdy dolna warstwa jest wykonana ze sztywnego materiału. Producenci zazwyczaj używają do tych warstw folii i szkła PET.

Z czego jest zbudowany?

Górna i dolna warstwa są pokryte materiałem przewodzącym, takim jak tlenek cyny indu (ITO). Przewodzące strony każdej warstwy są zwrócone ku sobie. Na koniec w cienkiej szczelinie między dwiema warstwami umieszcza się przekładki, aby zapobiec ich stykaniu się, gdy ekran nie jest używany.

Na jakiej zasadzie funkcjonuje ów ekran?

Naciskanie palcem lub rysikiem na ekran powoduje zmianę oporu (wzrost napięcia). Następnie warstwa czujnika wykrywa tę zmianę, a procesor tabletu lub telefonu komórkowego oblicza współrzędne tej zmiany. Rezystancyjna technologia ekranu dotykowego opiera się na elektrodach, które układają jednolite napięcie na całym przewodzącym obszarze. Zapewnia to określony odczyt napięcia, gdy obszar z dwóch lat się zetknie. Rodzaj układu rezystancyjnego określa trwałość, a także czułość całego obwodu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Unisystem.

scroll to top