Relacje człowiek-maszyna. Roboty do audytu połączeń spawanych

Wiele aspektów procesu produkcji masowej jest obecnie zautomatyzowanych, jednak sprawdzanie spoin spawanych nadal wykonują ludzie. Programowanie robotów przemysłowych do nowych zadań pozwala na weryfikację połączeń w trybie automatycznym. Daje możliwość weryfikacji spawów w prostszy i dokładniejszy niż kiedykolwiek wcześniej sposób.

Co stanowi problem i wyzwanie?

Poszczególne komponenty wprost z linii produkcyjnej muszą być ręcznie załadowane do urządzenia skanującego, aby można je było oglądać ze wszystkich stron. Mimo to często zachodzi potrzeba korygowania położenia detalu i zatrzymania urządzenia, ponieważ zasięg skanera nie penetruje wszystkich zakamarków spawanej części.Ilość czasu przeznaczonego zarówno na załadunek, jak i sprawdzenie każdej części jest ograniczona, co może spowodować, że pracownicy pominą niektóre wady, a każdy operator może traktować te same spoiny w różny sposób. Programowanie robotów przemysłowych pozwoli na ujednolicenie procedury.

Cechy nowego wynalazku

Uwzględnienie tych ograniczeń stało się punktem wyjścia w procesie nad systemem automatycznego skanowania spoin spawanych.

Ramię robota automatycznie odbiera komponenty z linii montażowej, a następnie trzymając część na wysokości wzroku człowieka uruchamia aparaturę skanującą.

Szczegółowe programowanie robotów przemysłowych pozwala bez groźby kolizji współdziałać człowiekowi i robotowi znajdującym się wspólnie w strefie wzajemnego fizycznego wpływu.Robotyczny system dzięki możliwości szybkiego programowania i przeprogramowania robotów przemysłowych będzie współpracował z ludźmi i ograniczy ilość wadliwych spoin.

IT w pełnym rozkwicie

Człowiek współpracujący z maszyną, korzystając z poleceń głosowych, wraz z interfejsem rozpoznawania gestów, będzie miał pełną kontrolę nad swoim cybernetycznym pomocnikiem. Prace badawcze nad sztuczną inteligencją i głębokim maszynowym uczeniem dają możliwość interakcji maszyny z dowodzącym stanowiskiem człowiekiem.

Malejąca statystyka błędów

Dzięki programowaniu robotów przemysłowych projektanci mają nadzieję na ostateczne zmniejszenie liczby wadliwych komponentów i obniżenie dyskomfortu pracowników.

Zainteresowani producenci czekają z niecierpliwością na efekty pracy zespołów badawczych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec.

scroll to top