System ERP w firmie, a systemy WMS

Różnego rodzaju systemy ERP to popularne narzędzia, które w dzisiejszych czasach używane są w prawie wszystkich średnich i dużych przedsiębiorstwach. Umożliwiają o wiele sprawniejsze zarządzanie firmą jako całością i znacznie ułatwiają przepływ danych. Z kolei do zarządzania magazynami stosowane są systemy WMS. Czy możliwe jest ich połączenie?

Systemy ERP – najważniejsze zadania

Systemy ERP używane są w dużych i średnich przedsiębiorstwach już od dłuższego czasu. Ich najważniejszym zadaniem jest połączenie funkcjonujących w różnych częściach firmy systemów informatycznych i ułatwienie przepływu informacji pomiędzy nimi.

Nowoczesne systemy ERP całkowicie zastępują inne systemy informatyczne, stające się jedną, korzystającą ze wspólnej bazy danych strukturą znacznie przyspieszającą procesy podejmowania decyzji. Wyróżnia się systemy ERP modułowe i jednolite.

Systemy WMS w magazynie – do czego służą?

Co jest najważniejszym zadaniem systemów WMS? Wydaje się, że najwłaściwszą odpowiedzią jest to, że systemy te podnoszą efektywność procesów zarządzania pracą magazynu przez dostarczanie informacji, które pozwalają na szybsze i pewniejsze podejmowanie decyzji. Pośrednio wpływają również na pracę całego magazynu.

System wms używany jest też do zwiększenia płynności przepływu towarów przez magazyn. Przede wszystkim dzięki temu, że znacznie zwiększa możliwość lokalizacji poszczególnych partii towaru i ułatwia ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni.

Współpraca systemów ERP i WMS

Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem jako całością, a nie tylko samym magazynem, ważne jest to, czy system WMS dobrze współpracuje ze stosowanym w firmie systemem ERP. Jest to ważne ze względu na to, że zadania poszczególnych jednostek w firmach często przenikają się, a więc sprawny przepływ informacji pozwala na znacznie efektywniejsze wykorzystanie pracy.

Współcześnie oferowane systemy magazynowe cechują się wysokim poziomem kompatybilności z systemami ERP. Wiąże się to przede wszystkim z dużym rozpowszechnieniem obu typów systemów i faktem, że działające na rynku przedsiębiorstwa mają coraz bardziej skomplikowaną strukturę.

scroll to top