Rejestracja czasu pracy w wersji online a wyjścia prywatne w trakcie świadczenia pracy

Oczywistym jest, że samodzielne opuszczenie stanowiska pracy bez wiedzy pracodawcy jest poważnym naruszeniem zasad Kodeksu Pracy. Niemniej często zdarza się, że takie wyjście jest konieczne. Co wtedy? Jak – za pomocą systemu RCP online – rozliczyć czas pracy?

Komentarze i powiadomienia

Niektóre rozwiązania z zakresu rejestracji czasu pracy online posiadają funkcję zgłaszania potrzeby wyjścia na określony czas. Co ważne – funkcje te realizowane są w sposób całkowicie zdalny. Oznacza to, że pracownik (np. poprzez aplikację w tablecie) zgłasza taką potrzebę (np. w komentarzu) i czeka na akceptację.

Jeśli wyjście zostanie zaakceptowane, pracownik będzie mógł wyjść z pracy, rejestrując ten fakt w systemie RCP online. Oczywiście trzeba pamiętać, że godzina powrotu również zostanie odczytana przez rejestrator. Dzięki tym danym rozliczenie się z pracownikiem będzie dużo łatwiejsze.

Brak czytnika to nie problem!

A co, jeśli pracownik nie ma dostępu do czytnika? Doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie z opcji wysłania maila lub też sms-a. W wiadomościach tych można przekazać informacje na temat czasu wyjścia z pracy i powrotu do niej. Co ważne – wiadomość ta powinna mieć ściśle określoną treść.

Czy to oznacza, że weryfikacja takich danych nie jest możliwa? Otóż jest! Wystarczy, że aplikacja zarządzająca czasem pracy (np. w trakcie świadczenia pracy zdalnej) jest kompatybilna ze standardem GPS. Dzięki temu może ona nie tylko zbierać informacje od pracowników, ale też potrafi analizować ich aktualne miejsce przebywania.

Co dalej?

Przedsiębiorca dysponujący odpowiednimi raportami RCP online, może zaproponować pracownikowi odpracowane wcześniejszych godzin lub też obniżenie wynagrodzenia o określoną, rzetelnie obliczoną kwotę. Dzięki temu obydwie strony będą usatysfakcjonowane.

Podsumowując, dzięki technologiom online RCP staje się systemem coraz bardziej zaawansowanym i autonomicznym. Zwłaszcza, jeśli chodzi o tymczasowe opuszczenie zakładu pracy.

scroll to top