Logistyka i jej usprawnienia

Większość działalności gospodarczych potrzebuje nie tylko adekwatniej przestrzeni biurowej, ale również powierzchni magazynowej. Wszystko zależy od profilu danej działalności. Co do zasady, im większa firma czy to produkcyjna, czy dystrybucyjna, tym większy magazyn jest konieczny do pilotowania codziennej działalności.

A może mały audyt?

Prowadzenie magazynu od zawsze wiąże się z pewną standardową pulą problemów, dotyczących między innymi właściwego gospodarowania, obiegu surowców, sprzętu czy kondycji personelu. Właśnie dlatego audyt magazynu winien być prowadzony systematycznie. Dzięki temu można uniknąć poważniejszych kłopotów już na początku lub wyeliminować szybko te, które pojawiają się w trakcie realizacji procesu. Rzecz jasna, nie każda firma jest gotowa na cykliczne kontrole. W przypadku jednak gdy kadra zarządzająca zauważy, że procesy magazynowe trwają za długo, nie są efektywne, pojawiają się pomyłki przy przyjęciu i kompletowaniu towaru, taki audyt magazynu jest konieczny, a nawet kluczowy.

Im szybciej wykryjemy problemy, tym prościej można je usunąć, oszczędzając czas i pieniądze. Przede wszystkim rozpoczynając audyt magazynu, należy postarać się o zgromadzenie wszelkich niezbędnych informacji. Zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Bardzo ważne jest skompletowanie maksymalnej ilości danych, aby audyt był jak najbardziej wiarygodny i mógł zbadać szerszą perspektywę. Pod uwagę należy brać układ magazynu, przepływ towarów i materiałów, cały system magazynowy, kooperację z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, produktywność na wielu płaszczyznach oraz bezpieczeństwo pracy.

Jak sobie pomóc w branży logistycznej?

Bez względu na fakt, czy magazyn jest ręczny, półautomatyczny czy może nawet w pełni zautomatyzowany, zdecydowanie warto wspomóc się oprogramowaniem komputerowym, które będzie nadzorowało przebieg procesów magazynowych i pomagało. Chodzi o zminimalizowanie ilości omyłek, które mogą działać na szkodę przedsiębiorstwa logistycznego.

WMS system wykorzystuje współczesną technologię informatyczną dla dobra przedsiębiorcy oraz klientów, i po to, aby pomóc zarządzać magazynem w zwyczajnej harówce. Codzienna praca osób w branży logistycznej jest z pewnością nielekka i stresująca, dlatego każda pomoc się liczy i będzie uznana za przydatną.

Co po usprawnieniu?

Audyt magazynu to nie jedyny, ale kapitalny krok do zmian, jakie powinny zostać wprowadzone, w celu produktywizacji systemu magazynowego. Audyt oprócz wskazania słabych stron powinien zawierać rekomendację ich naprawy.

Na końcu powstaje oczywiście protokół, na kanwie którego mogą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany. Nierzadko efektem takiego „obchodu” bywa zmiana systemu logistycznego, wprowadzenie lub przeróbka schematów bądź inne mniej skrajne poprawki, które następnie będą monitorowane i dostosowywane do bieżących potrzeb.

scroll to top